Men hvordan skal jeg elske/I don't know how to love him